Efter att rökutveckling uppmärksammats i anslutning till Akademiska sjukhusets ambulanscentral larmades räddningstjänsten.

– Det visade sig att det var en kompressor någonstans i närheten av ambulanscentralen som hade gått varm, säger personal från räddningstjänsten.

Räddningstjänsten hjälpte till att vädra ut men kunde relativt snabbt lämna platsen.