I den konkursansökan som lämnats in hos Falu tingsrätt framgår att Dalarnas Industrihus ska ha lånat ut tre miljoner kronor mot en ränta på tio procent i januari förra året till MX-hallen i Tierp AB och dess ägare Håkan Tellner. I oktober förra året skulle en räntebetalning på 208 833 kronor ha gjorts till Dalarnas Industrihus.

– Vi har inte fått några pengar, bara dåliga ursäkter som att de inte hade någon skuld till oss eller att den som tecknat lånet inte hade rätt att göra det, säger Mattias Olsson, ägare till Dalarnas Industrihus.

Då ränteskulden inte reglerades valde Dalarnas Industrihus i januari år att säga upp lånet som helhet och kräva återbetalning av både lån och upplupen ränta - totalt 3 296 517 kronor.

Enligt handlingarna i tingsrätten ska en delgivningsman ha lämnat över betalningsanmaning till Håkan Tellner den 15 januari i år om att skulden skulle regleras.

Då skulden inte reglerades valde Mattias Olsson och hans ombud Öresund Advokat att lämna en konkursansökan.

– I den kontakt som mitt juridiska ombud haft med deras ombud så har vi fått svar som bara handlar om att köpa tid. Därför har vi nu valt att gå vidare och lämna in en konkursansökan till tingsrätten, säger Mattias Olsson.

Tony Nyberg vid Svenska Finans & Kreditrådgivarna är ombud för MX-hallen i Tierp AB. Han ställer sig frågande till den konkursansökan som lämnats in.

– Det är oförskämt att lämna in en konkursansökan nu, säger Tony Nyberg.

Varför då?

– Vi har suttit i ett antal förhandlingar och ska träffas igen för nya förhandlingar. Dessutom har vi kommit med konkreta förslag och erbjudit ett ägande i crosshallen i Tierp, förklarar Tony Nyberg.

Mattias Olsson förklarar att man inte stängt några dörrar när det gäller att hitta en lösning så att skulden kan regleras.

– De har ställt frågan om det går att hitta en lösning på detta och vi kommer att lyssna på de förslag som läggs fram. Däremot ligger konkursansökan kvar hos tingsrätten till skulden eventuellt är reglerad och pengarna finns på vårt bankkonto, säger Mattias Olsson.

Förslaget att byta lånet mot en ägarandel i hallen är, enligt Mattias Olsson inte aktuellt.

– Det förslaget med ett ägande av en byggnad på ofri grund fungerar inte enligt svensk lagstiftning, förklarar Mattias Olsson.

Från Tierps kommuns sida hoppas man konkursförfarandet leder till att en ny ägare tar över och bygger klart hallen.

– Ur ett skolperspektiv så är den här terminen tyvärr förlorad för de elever som går crossprofilen på Högbergsskolan. Däremot är förhoppningen att vi har en ny hall klar till hösten 2018, säger kommunalrådet Bengt-Olov Eriksson (S).