På tisdagen ska kommunstyrelsen ta beslut i frågan. Det handlar om ett inlämnat förslag från arrangören AB Gugges Disco om att göra en stor utomhuskonsert den 30 juni på Krutudden för att rama in Östhammars 650-årsjubileum.

– Jag tyckte att det vore kul att lyfta fram Krutudden som konsertplats, med en konsert för hela familjen, säger Pär Gustavsson som står bakom Gugges Disco.

Vilken eller vilka artister som skulle kunna bli aktuella är oklart.

Artikelbild

| Det var då. Picknickfiltarna täckte hela Krutuddens festplats när Eric Saade framträdde i Östhammar i juli år 2011.

– Jag har lagt fram ett par olika förslag, men ju närmare sommaren kommer desto svårare är det att låsa upp den man vill ha, säger Pär Gustavsson och tillägger att han inte kan skriva kontrakt förrän han vet om kommunen går in med pengar.

Förslaget till beslut är att kommunstyrelsen stöttar evenemanget med 200 000 kronor, och att samtliga förvaltningar utifrån sin personalstorlek skjuter till totalt 255 000 kronor ytterligare. Pengarna ska enligt planen gå till fribiljetter för samtliga kommunanställda – närmare 2 000 personer.

– Tanken är att vi i kraft av vårt arbetsgivaransvar vill erbjuda våra anställda detta, säger kommunstyrelsens ordförande Jacob Spangenberg (C).

Enligt näringslivschef Ulf Andersson kan kommunen sponsra ett evenemang på det här sättet.

– Det finns en lagstiftning kopplat till sponsring som handlar om att vi kan få något i utbyte som vi har en avsikt att använda oss av. Här handlar det om att förstärka varumärket Östhammars kommun och bilden av oss som en attraktiv arbetsgivare.