Det är fortsatt stora regionala skillnader på hur mycket ekonomiskt bistånd – ofta kallat socialbidrag – som betalas ut runt om i landet. I en del kommuner får tio procent av invånarna ekonomiskt bistånd, i andra betalas det knappt ut något alls, enligt ett pressmeddelande från Socialstyrelsen.

I fjol fick drygt 220 000 hushåll ekonomiskt bistånd och totalt betalade kommunerna ut 10,5 miljarder kronor. Det är en liten minskning jämfört med året före och den lägsta summan sedan 2012.

I bland annat Malmö, Eskilstuna och Filipstad fick en av tio invånare bistånd. I exempelvis Danderyd, Solna, Vellinge och Lidingö rörde det sig om en av 100.